Xunta FSE

    Esta empresa participa no Programa operativo de emprego xuvenil cofinanciado pola Iniciativa de Emprego Xuvenil e o Fondo Social Europeo para o periodo 2014-2020, eixe prioritario 5, prioridade de investimento 8.2 e obxectivo específico 8.2.2.

 

    Para incentivar la realización de prácticas profesionais non laborais en empresas por persoas novas que, ainda tendo unha formación académica ou profesional acreditada carecen de experiencia laboral, INGENIERÍA GALLEGA DE SISTEMAS AUTOMATIZADOS S.L., ten concedida unha subvención para o financiamento das bolsas a persoas novas coas que teñen asinados acordos de prácticas non laborais, operación cofinanciada pola Unión Europea, PO de Emprego Xuvenil e Fondo Social Europeo Galicia 2014-2020.

 

    Obter formación e un emprego de calidade

    O FSE Inviste no teu futuro

 

    O obxectivo do Programa operativo de Emprego Xuvenil é incentivar a realización de prácticas profesionais non laborais en empresas, reguladas no Real Decreto 1543/2011 do 31de outubro. O resultado que se pretende é contribuir a facilitar o acceso ao mercado de traballo, á ocupación e á adquisición de práctica laboral nun contorno real de persoas novas sen experiencia laboral